sdhjerlochovice@seznam.cz

SDH Jerlochovice
Jerlochovice 99
Fulnek  74245
CO dělat v případě ohrožení

___________________________________________________________________
Pro případ ohrožení

V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké škody na majetku a životním prostředí. Mohou vzniknout škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací. Takovými událostmi mohou být např. povodeň, orkán, technologická havárie s únikem nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár, teroristický čin.
Tato příručka obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události. Nejsou a nemohou být vyčerpávající, protože průběh každé události vyžaduje jiný způsob našeho chování a jednání.

Nezapomeňte: !!! ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM !!!
Obecné zásady

Respektujte
a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.)

Nerozšiřujte
poplašné a neověřené zprávy.

Varujte
ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící osoby.

Netelefonujte
zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.

Nepodceňujte
vzniklou situaci.

Pomáhejte
sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.

Uvědomte si
že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.

Uposlechněte
pokynů pracovníků záchranných složek.
znak Jerlochovic 1.jpg
P6156914.JPG
P6156917.jpg
5.jpg
2.jpg
P6157017.jpg
P6157251.jpg
P6157277.jpg
P6086727.jpg
P6086781.jpg
P2165949.jpg
P2165954.jpg

Odkud pochází návštěvníci našich stránek?

Jerlochovice (73 | 40%)
Fulnek a okolí (35 | 19%)
Okres Nový Jičín (17 | 9%)
Česká republika (20 | 11%)
Evropa (3 | 1%)
Zbytek světa (9 | 5%)
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one