sdhjerlochovice@seznam.cz

SDH Jerlochovice
Jerlochovice 99
Fulnek  74245
Pozvánka na valnou hromadu soboru.jpg
Sbor dobrovolný hasičů Jerlochovic Vás srdečně zve na Valnou hromadu, která se uskuteční v pátek 8.1.2016 od 17 hodin v hasičské zbrojnici.
V sobotu 12.12.2015 se konal již 8. ročník Vánočního branného závodu v Jerlochovicích. Moc děkujeme všem zúčastněným jak dětem, které i přes zimní počasí rádi reprezentují svá družstva, a také všem spolupáchajícím této tradiční akce. Děkujeme týmum z Fulneka, Starojické Lhoty, Hájova, Děrného a také našim místním jerlochovickým. Těšíme se příští rok. Jak vše dopadlo, jistě zjistíte po prohlédnutí naší fotogalerie.
Na tréninku v pátek 27.11.2015 jsme se nejen učili, jak a čím uhasit oheň, ale také jsme pekli vánoční perníčky na jarmark. Určitě se povedli, koukněte na foto:
Sbor dobrovolných hasičů JERLOCHOVICE

si Vás dovoluje pozvat dne 29. srpna 2015 v 13:00 hodin na:

45. ročník pohárové soutěže o Zlatou přilbu

Ceny: muži ženy
1. místo 800,- Kč 600,- Kč
2. místo 500,- Kč 300,- Kč
3. místo 300,- Kč 100,- Kč

a

20. ročník Jerlochovické veteraniády o Putovní proudnici

Ceny: muži + ženy
1. místo 400,- Kč
2. místo 200,- Kč
3. místo 100,- Kč


Pravidla soutěže: dle vlastních pravidel

Místo konání: areál hasičské zbrojnice

Startovné: 100,- Kč za každé družstvo

Prezentace od 12:30 hodin, startovní pořadí dle příjezdu.

PO CELOU DOBU SOUTEŽE BUDE O OBČERSTVENÍ POSTARÁNO!
JErlochovická soutěž 2015.jpg
V době od 8.8. do 15.8. 2015 se uskutečnil, v řadě již šestý, letní tábor pořádaný SDH Jerlochovice. Letošní téma byl STŘEDOVĚK, tábor probíhal v lokalitě Hostýnských vrchů v obci Rajnochovice a zúčastnilo se jej 51 dětí. Lepší počasí jsme si opravdu nemohli vůbec přát, sluníčko svítilo, hřálo a opalovalo, snad jen ty vosy, ty být nemusely. Při konečném součtu, tábor bez vosího bodnutí ustály asi jen dvě děti a dva vedoucí. Rekordmani obdrželi i více jak deset vosích bodnutí. Za vedoucí a organizátory tábora nebudu hodnotit zda-li se povedl a zda-li se dětem líbil. Na tyto reference jsme sami zvědaví od rodičů a z vyprávění, na které se moc těšíme.
Jako hlavní vedoucí bych však chtěl velmi poděkovat všem, kteří nás podporují a podíleli se, ať již jakkoli, na tom, že jsme tábor mohli uskutečnit. Tábor by realizován za příspěvku a dotace MŠMT.
Sponzoři a partneři akce:
Control spol. s r.o. - uhrazení autobusové dopravy
CNC SOUFREZ s.r.o. - různé materiálové zabezpečení a výroba potřebných rekvizit ke hrám
Dr. Ing. Michaela Barošová, MBA – věnované volnočasové hry
Marcel Kahaja – návrh a realizace medailí
NORDIC STEEL s.r.o. - tisk a výroba zpěvníků a diplomů
Reklamní studio Bílovec – věnované reklamní předměty jako odměny
Občanské sdružení ( spolek ) T.O. TOUHY – zapůjčení volnočasových her, lan apod.materiálu
Všem Vám patří náš velký dík a jsme rádi že nás při našem snažení podporujete.
Velké poděkování patří také všem aktivním členům SDH Jerlochovice, kteří naši práci velmi podporují a připravují nám tak dobré a kvalitní zázemí pro práci s dětmi.
Snad nejvíce bych ale rád poděkoval všem vedoucím a realizačnímu týmu tábora za opravdu úžasný týden, byť náročný. Děkuji za to, že jste si ve vlastním volnu a při čerpání své řádné dovolené, udělali čas na cca 50 dětí, bez nároku na jakouko-li odměnu, snad jen s očekáváním, že se tábor dětem bude líbit. Z prvních referencí, které se ke mně dostaly, mohu konstatovat , že naše snažení se líbilo a proto bych chtěl jednotlivě poděkovat:
"Baluovi"Aleši Zelinkovi – programový vedoucí a moderátor všech her, bojů a klání
Hance Beinsteinové – za mimořádně těžkou práci zdravotníka a také musím zmínit pochvalu na adresu zdravotníka ze strany hygienické kontroly, za perfektní a předpisový stav dokumentace a lékárničky.
Janě Šimurdové – za sestavení jídelníčku, rozpisu potravin, zajištění zásobování a opět pochvala ze strany hygienické kontroly nad zpracováním jídelníčku, včetně seznamu alergenů
Marceli Bortelové a Jardovi „Pelému“ Genzerovi – za opravdu skvělou kuchyň a mimořádné gastronomické zážitky.
Petře Genzerové, Lucii Zelinkové, Hance Beinsteinové, Janě Šimurdové, Josefu Holáňovi, Ondrovi Zlámalovi a Vládíku Juroškovi – za obětavou a mnohdy nelehkou práci oddílového vedoucího
Vlastíkovi Kubánkovi – za technickou pomoc, přípravu dřeva a neustálý dohled nad teplou vodou
Vendě Grygarové a Ondrovi Genzerovi – za pomoc při přípravě her a zabezpečení chodu tábora
Všem Vám ještě jednou mockrát děkuji a vážím si naší opravdu velmi dobré spolupráce a kamarádství.
Poděkování musím vyslovit i dětem, které byly opravu úžasné a díky svému snažení nás v práci velmi podporovaly. Děkujeme i rodičům za důvěru a především toleranci po návratu dětí a otevření kufrů:-), ale co je nějaké špína oproti prožitému zážitku, že jo?!
Šestý ročník tábora je tedy za námi a nám nezbývá, než se vrhnout na přípravu dalšího, v pořadí již ročníku sedmého. Co mohu zatím prozradit je, že nápad na téma a spousty s tímto tématem spojených her, již na světě je, jakmile tedy bude dohodnut pronájem základny a termín pro rok 2016
budou příhlášky ihned k dispozici. Krásný zbytek prázdnit a do nového školního roku přejeme mnoho úspěchů.
kompletní fotogalerie: www.sdhjerlochovice.rajce.idnes.cz

hlavní vedoucí tábora
Pavel Šimurda
Letošní kácení máje se po dlouhých letech konalo hned v prvním termínu, tedy 30. 5. 2015. Od rána to vypadalo na krásný slunečný den. Bohužel i letos si s námi počasí vyhrálo, takže první bouřka přišla hned o půl druhé, tedy půlhodinky před začátkem zábavního odpoledne. Naštěstí byla pouze půlhodinová, a tak zahájení bylo posunuto pouze o 15 minut. Na úvod předvedly své vystoupení děti z místní školky, které je již nedílnou součástí této akce. Moc dětem z MŠ Jerlochovice děkujeme, byly šikovné a za odměnu dostali každý párek v rohlíku. Následovala soutěž Jerlochovického pětiboje, tentokrát již 14. ročník. Bohužel počasí se opět ozvalo a začalo v průběhu soutěže pršet, takže se pětiboj musel na chvíli přerušit. Dětem jak se ví, ale déšť nevadil, běhaly i v dešti, a tak se celá soutěž ukončila za deště. Po té nám nejmladší hasiči předvedli útok na papírový domeček, který bylo velmi obtížné zapálit, neboť nám náležitě promokl. Během celého odpoledne si mohly děti i dospělí vyzkoušet své vědomosti v hasičské disciplíně. Za správné odpovědi získali děti nanuk či sladkost a starší soutěžící zdarma pivo. Nechyběla ani každoroční připravená scénka před kácením, tentokrát na námět pohádky „Princové jsou na draka“, která byla zmodernizovaná o veselá zvířátka. Samotné kácení máje jsme letos stihli již kolem 18 hodiny a výhercem letošní vlajky se stal pan Jiří Velík. Zábava dál pokračovala do pozdních nočních hodin. Touto cestou bychom chtěli poděkovat sponzorům akce, kterými jsou Město Fulnek, firma Kaumy s.r.o. a firma Jiří Ševčík. Děkujeme také všem spoluobčanům, kteří se na nás přišli podívat, za účast, podporu a dobrovolné vstupné, jež bude použito výhradně pro výstroj a výzbroj družstva mladých hasičů.
Letošní ročník masopustního průvodu, který se konal 21. 2. 2015, byl opět velmi úspěšný. Do průvodu vyšlo cca 30 masek, mezi kterými nemohly chybět masky Masopusta, slamáka, kominíka a řezníka, nevěsta s ženichem, medvěda a spousta dalších krásných masek. Do jerlochovických ulic jsme vyrazili něco po 9 hodině. Cesta kolem celých Jerlochovic není vůbec lehká. Tato akce má již v Jerlochovicích svou tradici, lidé nás vítají a jsou vstřícní a tolerantní. Samotný pochod trval až do 17 hodiny, tedy neuvěřitelných 8 hodin, za kterých naši spoluobčané přispěli hasičům opět velkou finanční částkou. Děkujeme všem spoluobčanům, kteří nás podpořili a pohostili a garantujeme vám, že peníze, které jsme od Vás obdržely, budou použity účelně jak na chod našeho sboru, tak na mladé hasiče, kterých nyní máme 31, což sebou nese i potřebné náklady.
 Ve večerních hodinách pak naše akce pokračovala programem s pochováním basy, která se konala v místní hospodě u Šuláků. K tanci a poslechu hrála skupina Krystal, která všechny mile překvapila. Zájem o večerní akci je větší, než je kapacita sálu, který by potřeboval občas nafouknout. Překvapením večera byly skotské tance v podání našich mužů, které ohromily a rozesmály všechny diváky. Finálním bodem programu bylo pochování basy, kde jsme tradičně přečetli svědectví zaznamenané basou, co a kde se na dědině šustlo. Po vykropení nejenom basy, jsme ji s úctou pochovali. Už se těšíme se na další ročník.
Graf.jpg
P8225667.jpg
Letní hasičský tábor se uskuteční v termínu od 8.8. do 15.8.2015 opět v Rajnochovicích

Vážení rodiče, i v letošním roce připravujeme letní týdenní tábor pro naše členy a samozřejmě i další zájemce z řad nehasičů.
Všechny důležité informace jsou popsány a ke stažení v níže přiloženém informačním letáčku. Dále jsou k dispozici ke stažení závazné přihlášky.
Přihlášky můžete odevzávat osobně každý pátek od 16:00 do 18:00 hod. kdy probíhá v areálu jerlochovické hasičské zbrojnice trénink mladých hasičů.
Nebo zaslat poštou na adresu:
Pavel Šimurda
Jerlochovice 110
Fulnek 742 45

- tábor je plně obsazen, celkový počet dětí je 50
letáček_A4.pdf  144.33kB
Výroční valná hromada sboru SDH Jerlochovice se konala 9.1.2015.
Na valné hromadě bylo přítomno 22 členů starších 18 let, čímž se stala valná hromada usnášení schopná.
Jako hosty jsme mezi sebou přivítali paní starorstku Ing. Radku Krištofovou a pana místostarostu Františka Schindlera a dále zástupce našeho partnerského sboru ze Slovenské Republiky z obce Socovce.
Pro následující 5 leté období byli do výboru sboru SDH Jerlochovice zvoleni tito zástupci:
Starosta sboru - Josef Velík
Místostarosta - Petr Tičer
Hospodář - Lenka Zlámalová
Jednatel - Pavel Šimurda
Velitel jednotky - René Juroška
Strojník - David Stibůrek
Vedoucí mládeže - Petra Genzerová
člen výboru - Hana Beinsteinová
člen výboru - Daniela Němcová
P1097524.JPG
znak Jerlochovic 1.jpg
P6156914.JPG
P6156917.jpg
5.jpg
2.jpg
P6157017.jpg
P6157251.jpg
P6157277.jpg
P6086727.jpg
P6086781.jpg
P2165949.jpg
P2165954.jpg

Odkud pochází návštěvníci našich stránek?

Jerlochovice (73 | 40%)
Fulnek a okolí (35 | 19%)
Okres Nový Jičín (17 | 9%)
Česká republika (20 | 11%)
Evropa (3 | 1%)
Zbytek světa (9 | 5%)
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one