sdhjerlochovice@seznam.cz

SDH Jerlochovice
Jerlochovice 99
Fulnek  74245
Tak a je to tady, v pátek 17.12. jsme ukončili rok 2010 vánočním večírkem, na který se dostavilo, včetně Šimonka, celkem 32 dětí. Ustavili jsme vánoční stromeček a děti jej samy ozdobily, vlastnoručně vyrobenými ozdobami. Následovaly soutěže v tanci na stále zmenšujícím se papíře, nebo okolo židliček. Něco po šesté hodině nás navštívil Ježíšek. Každý si mohl vylosovat dva dárečky a pak už se především slavilo a začala ta správná discotéka po vedením našich nejstarších MH.
Na všechny naše mladé hasiče se opět těšíme v příštím roce a to hned na počátku ledna ( první trénink 7.1.2011 )

Velmi děkujeme Karlu Kaciánovi za zajištění vánočního stromečku a především firmě Control spol. s r.o. za připravené dárky.

Všem našim příznivcům přejeme krásné a klidné vánoční svátky, bohatého Ježíška a do Nového roku hlavně zdraví, štěstí a spokojenost.


KVMH

PS: pro naše milé a štědré sponzory jsme připravili kalendář pro rok 2011, který si níže můžete prohlédnout.
17122010014.jpg
17122010026.jpg
PF_2011.JPG
kalendar_2011.pdf  10.24MB
Kalendář SDH Jerlochovice 2011
3. ročník branného závodu o putovní proudnici v Jerlochovicích dopadl tentokráte výborně pro domácí a to ve všech kategoriích. Nejlepší čas na trati byl 25 min. a dosáhlo jej družstvo starších z Jerlochovic s označením B. Trať byla velmi náročná. Vedla od hasičské zbrojnice, kde bylo první stanoviště, střelba ze vzduchovky, kolem mateřské školky, zde bylo stanoviště s prostředky a PO. Trasa dále vedla kolem Bártkového rybníku, kde na děti čekaly uzly. Odtud děti směřovaly ke stohu ( směrem na Vlkovice ). U stohu bylo stanoviště s topografií, orientace mapy a azimut. Od stohu se děti vracely přes pole a nad bytovkama bylo poslední stanoviště - zdravověda. Seběhnout kopec, přes most a konečně byly v cíli.
Letošního ročníku se sice zúčastily pouze dva sbory a to Jerlochovice a Fulnek, takže to bylo takové malé derby. I přesto běželo 7 hlídek, tedy celkem 35 dětí. Děkujeme všem dětem za účast a těšíme se na další ročník našeho branného závodu. Věříme, že získanou putovní trofej, ze které se nyní budeme celý rok těšit, určitě obhájíme.
Děkujeme firmě Kaumy, která pro děti připravila sladké ceny.
PC116658.JPG
PC116684.JPG
P1020610.JPG
Výsledky závodu

Výsledky závodu

Dne 12.11.2010 byl pan Břetislav Grulich oceněn za aktivní a kvalitní práci nejvyšším vyznamenáním ZASLOUŽILÝ HASIČ.

Toto vyznamenání bylo uděleno Ústředním sdružením hasičů ČMS Praha jako výraz ocenění celoživotní obětavé práce pro naplnění hasičského poslání a za zásluhy o rozvoj hasičských záchranných služeb. Slavnostní předání titulů "Zasloužilý hasič" se uskutečnilo dne 12. listopadu 2010 v Centru hasičského hnutí, na hasičském zámku v Přibyslavi. Toto ocenění není pouze oceněním práce tohoto dobrovolného hasiče, ale také vyznamenáním pro celý Sbor dobrovolných hasičů Jerlochovice.(z dopisu paní Starostce Fulneku od Starosty OSH pana Stanislava Kotrce)

Výbor SDH Jerlochovice si také velmi cení celoživotní obětavé práce pana Břetisvala Grulicha a připojujeme se ke gratulacím k získanému vyznamenání. Je pro nás velkou ctí mít ve vlastních řadách člena, který toho pro hasiče tolik udělal. O to více si vážíme i toho, že pan Grulich v letošním roce přijal čestný titul čestného Starosty SDH Jerlochovice.

Gratulujeme
Výbor SDH Jerlochovice
P1020589.JPG
P1020591.JPG
P1020590.JPG
V pátek 3.12. se na trénink mladých hasičů dostavili nečekaní hosté. Z ničeho nic jsme uslyšeli zvonek, pak zvonec, pak řetězy a na trénink nám vběhl Čert. Naštěstí nepřišel sám, ale za ním, s mírným zpožděním, přišel taky Mikuláš a Anděl. Nutno zmínit, že Mikuláš byl velmi dobře informovaný a na každého z mladých hasičů něco věděl. Takže básničce nebo písničce nakonec nikdo neunikl. Čert měl plné ruce práce a každou chvíli někoho cpal do pytle. Naštěstí, ale do Pekla nikoho sebou neodnesl. Děkujeme panu Mikulášovi, paní Andělové a především panu Čertovi za dobroty, které pro naše mladé hasiče připravili.
PC036606.JPG
PC036593.JPG
PC036576.JPG
Na minulém tréninku, jsme si nejen opakovali důležité znalosti k chystanému tradičnímu zimnímu brannému závodu, ale také jsme si připravili výzdobu na závěrečný vánoční večírek, který se bude konat 17.12. Z krepového papíru jsme nadělali řetězy, z donesených větviček a vánočních ozdob nádherné vánoční adventní věnce. No a naši nejmladší vánočně ozbobyli okna klubovny ( pokud chodíte do obchodu, určitě jste si všimli ) Mezi přípravou vánoční atmosféry zkoušíme děti z uzlů, topografie, orientace mapy, určování zvířecích stop apod. a do toho nějaká ta kolektivní hra. Na ukázku přikládáme několik fotek našich adventních věnců. Myslíme si, že se nám moc povedly.
26112010015.jpg
26112010019.jpg
26112010020.jpg
26112010021.jpg
26112010022.jpg
26112010024.jpg
Mezi další soptíky, které si mohli naší mladí hasiči ulovit byl soptík"Vexlmachr". Tento úkol spočíval v tom, že děti musely obejít stanovený úsek obce a jejich úkol byl směnit počáteční věc, což byla vánoční šiška, za něco jiného ( lepšího ). Sestavili jsme tři skupiny, přičemž s nejmladšími mladými hasiči šla i vedoucí - Petra. Strategie byla následující:
Starší MH měli za úkol obejít obec od spodních bytovek dolů směrem k Fulneku.
Mladší MH obdrželi úsek od horních bytovek směrem nahoru ke Campu.
No a na ty nejmladší zbyly právě všechny bytovky.
Nemyslete si, že tento úkol byl jen tak, děti měly za úkol řádně pozdravit a představit se, následně musely sdělit kde už všude byly a co kde za co vyměnily.V případě další směny pak obdarovaly dotyčného originálním kalendáříkem SDH Jerlochovice na rok 2011.
Tato hra se dětem velmi líbila, alespoň tak usuzujeme z bezprostředních reakcí po návratu do zbrojnice. Děti se seznámily se sousedy, které musely slušně oslovit a vysvětlit jim svůj úkol. No a jak jim to šlo? Některým moc dobře, no a něktří se naučili, že učinit směnu za každou cenu se prostě nevyplácí.
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se naší hry zúčastnili, za pochopení pro legraci a samozřejmě za směněné předměty.
Nejmladší hasiči
Nejmladší hasiči
Mladí hasiči
Mladí hasiči
Starší hasiči
Starší hasiči
Náš výlet do Ostravy se opravdu vydařil. Sešli jsme se ráno před hasičskou zbrojnicí v 9:30 v počtu 27 dětí a 4 dospělých, po cestě jsme ještě další dva dospěláky vyzvedli ve Fulneku, takže suma sumárum nás bylo 33. Naše první zastávka v Ostravě byla v Hasičském muzeu, kde jsme se rozdělili na dvě skupinky, přece je 33 osob je trošku moc. První skupinka se šla podívat do muzea na techniku a druhá šla na prohlídku. Děti asi nejvíce zaujalo video, které prezentovalo veškeré současné činnosti a práci profesionálních hasičů. Nás dospělé asi nejvíce zaujal skluz, ale ten už je bohužel nějaký ten rok pro návštěvníky zakázán, tak nám skluz předvedli akorát průvodci. Následně jsem se přesunuli k prohlídce profesionální hasičské stanice v Ostravě Fifejdy. Těsně něž jsme vůbec ke stanici přijeli, jsme mohli vidět jak jedno auto z této stanice bylo právě na výjezdu. Stanici jsme prošli doslava křížem krážem a mohli jsme vidět třeba i ložnice hasičů, kteří drží 24 hodinové směny. Při prohlídce jsme se dále podívali také do tělocvičny, posilovny, školící či relaxační místnosti, jídelny, ale nejzajímavější to bylo v garážích. Při prohlídce v garážích se právě jedno z vyjezdních aut vrátilo, následně pak dorazil zpět ještě další speciál s výsuvným žebříkem a plošinkou. Děti se mohly podívat na veškeré vybavení hasičského speciálu a samozřejmě na cokoli se zeptat. Tato prohlídka byla ukončena ve sklepních prostorách stanice, kde mají profesionální hasiči cvičební polygon. Profesionálové jej zdolávají v hasičském pracovním ochranném oděvu s dýchacím přístrojem a navíc, jak nám bylo sděleno, v úplné tmě. Nám naštěstí rozsvítili světlo, takže se v drátěné spleti nikdo neztratil. Po rychlém přesunu na Svinovské nádraží a nastoupení do vlaku byla na dětech, ale především vedoucích, patrná značná únava. Domů jsme dorazili všichni, přesně dle plánu. Velmi děkujeme Hance Beinsteinové za realizaci tohoto výletu, který nám v Ostravě zajistila a věříme, že se brzy zase někam podíváme...

KVMHJ
PB066394.JPG
PB066437.JPG
PB066442.JPG
A je tu podzim. Skončili jsme soutěže i branné závody, ale pozor naše tréninky pokračují. Níže přikládáme stanovený plán práce a to do konce března 2011.
Mimořádné akce jsou zvýrazněny žlutě. První mimořádnou akcí je "Výlet do Ostravy", která se uskuteční v sobotu 6.11.2010.

Sraz před hasičskou zbrojnicí 9:30
Odjezd Fulnek žel.st. 10:31
Příjezd Ostrava hl.nád. 11:24
Prohlídka v Muzeu 12:00 – 13:00
Návštěva HS HZS Fifejdy 13:30 – 16:00
Odjezd zpět z Ostravy Svinova 16:30
Příjezd do Fulneku 17:30

Těšíme se na dobrou náladu a spoustu zážitků, takže určitě přijďte.

Ahooooj
kolektiv vedoucích MH Jerlochovice ( příště již jen KVMHJ )

PS: s ohledem na počasí či jinak neovlivnitelné jevy si vyhrazujeme právo plán práce měnit.
Plan_prace_2010.JPG
Plan_prace_2011.JPG
Plan_prace.xls  19.97kB
Vážení voliči, spoluobčané,
základní cíl našeho záměru byl splněn. V zastupitelstvu bude za naší stranu pracovat, prosazovat naše zájmy, dle vytýčeného programu a jak jsme si také dali za cíl, hájit zdravý rozum, pan René Juroška, který dostal největší počet hlasů a právem mu tak náleží tento mandát.
Velmi si vážíme Vašich hlasů, které jsou pro nás zavazující. Dovolte, abychom Vám poděkovali za důvěru Vámi svěřenou, kterou nechceme zklamat.

Níže uvádíme výsledky komunálních voleb 2010 ve Fulneku a podrobněji pak výsledky voleb z okrsku č.1, tedy Jerlochovic. Zde naše strana jednoznačně vyhrála a má velkou podporu za kterou ještě jednou děkujeme.

Veškeré podrobné infomace o výsledku voleb 2010 naleznete na níže uvedeném odkazu:
Volby 2010

Volby 2010

výsledky voleb Fulnek
Okrsek 1

Okrsek 1

Výsledky voleb v okrsku 1
Výsledky v rámci strany
Výsledky v rámci strany
V pátek dne 27.8. v 17:00 se koná členská schůze SDH Jerlochovice.
K jednání:
- Pohárová soutěž 4.9.2010
- Družba

Účast nutná
                Výbor SDH
znak Jerlochovic 1.jpg
P6156914.JPG
P6156917.jpg
5.jpg
2.jpg
P6157017.jpg
P6157251.jpg
P6157277.jpg
P6086727.jpg
P6086781.jpg
P2165949.jpg
P2165954.jpg

Odkud pochází návštěvníci našich stránek?

Jerlochovice (73 | 40%)
Fulnek a okolí (35 | 19%)
Okres Nový Jičín (17 | 9%)
Česká republika (20 | 11%)
Evropa (3 | 1%)
Zbytek světa (9 | 5%)
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one